Araş. Gör. HAZIM SERKAN TENİKECİER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. HAZIM SERKAN TENİKECİER

T: (0282) 250 2022

M hstenikecier@nku.edu.tr

W hstenikecier.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Tarla Bitkileri (YL)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2013-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2009-2013
Tez: Buğdayda (Triticum aestivum L. em Thell.) endosprem ve tane iriliğinin çimlenme ve fide özellikleri ile verim ve kalite unsurlarına etkisi (2013)
Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TARLA BİTKİLERİ
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üretim Yetkilisi MARMARA TOHUM GELİŞTİRME A.Ş. 2012-2012
Danışman TEKİRDAĞ ÖNDER ÇİFTÇİ DANIŞMANLIK DERNEĞİ 2009-2011
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ORAK H. H., ORAK A., TENİKECİER H. S., DETERMİNATİON OF TOTAL PHENOLİC AND MİCRO-NUTRİENT CONTENTS OF SOME LUPİNE GENOTYPES İN TEKİRDAĞ CONDİTİONS, CURRENT PROBLEMS AND HORIZONS FOR THE AGRICULTURAL EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS (12.05.2016-13.05.2016).
Özet bildiri
2. ORAK A., TENİKECİER H. S., ORAK H. H., DETERMİNATİON OF YİELD AND YİELD COMPONENTS AND MACRO-NUTRİENT CONTENTS OF SOME LUPİNE GENOTYPES İN TEKİRDAĞ CONDİTİONS, CURRENT PROBLEMS AND HORIZONS FOR THE AGRICULTURAL EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS (12.05.2016-13.05.2016).
Özet bildiri
3. TENİKECİER H. S., ORAK A., ORAK H. H., SAĞLAM N., Determination of Yield and Yield Components of Second Crop Traditional Bean (Phaseolus vulgaris L .) Genotypes, The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ORAK A., TENİKECİER H. S., Farklı Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Verim Potansiyellerinin Belirlenmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Poster
2. ORAK A., TUNA C., NİZAM İ., GÜLER N., Ersoy H. ., TENİKECİER H. S., Vildan S., Alp K. D., Trakya Bölgesi Doğal Florasında Bulunan Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin Belirlenmesi Toplanması Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Poster
3. ORAK A., ARIN L., TENİKECİER H. S., ORGANİK TARIM AÇISINDAN TRAKYA BÖLGESİ, Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu (25.09.2013-27.09.2013).
Poster
4. TENİKECİER H. S., GENÇTAN T., Buğdayda (Triticum aestivum L. Em Thell)Döllenmeden Sonra Translokasyon ile Oluşan Farklı İrilikteki Tanelerin Çimlenme ve Fide Gelişimleri Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10.09.2013-13.09.2013).
Poster
Ulusal Projeler
1. TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL FLORASINDAN TOPLANAN FİĞ (Vicia sp.) TÜRLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLERİNİN VE VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.09.2014-25.10.2016.
2. TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL FLORASINDA FİĞ (Vicia sp.) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ TOPLANMASI KARAKTERİZASYONU ve DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.03.2014-Devam Ediyor.
Üyelikler
Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 2009-.