Araş. Gör. HAZIM SERKAN TENİKECİER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. HAZIM SERKAN TENİKECİER

T: (0282) 250 2022

M hstenikecier@nku.edu.tr

W hstenikecier.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Tarla Bitkileri (DK)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2013-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2009-2013
Tez: Buğdayda (Triticum aestivum L. em Thell.) endosprem ve tane iriliğinin çimlenme ve fide özellikleri ile verim ve kalite unsurlarına etkisi (2013)
Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TARLA BİTKİLERİ
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üretim Yetkilisi MARMARA TOHUM GELİŞTİRME A.Ş. 2012-2012
Danışman TEKİRDAĞ ÖNDER ÇİFTÇİ DANIŞMANLIK DERNEĞİ 2009-2011
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Demirkan A. K., NİZAM İ., ORAK A., ŞEN C., TENİKECİER H. S., GÜLER N., Ersoy H., Determination of some morphological characters and forage yield of vetch (Vicia sp.) Genotypes collected from Thrace Region of Turkey, International Journal of Advanced Research, vol. 6, pp. 276-283, 2018.
Özgün Makale CAS Erişim Linki
2. TENİKECİER H. S., ATEŞ E., Chemical Composition of Six Grass Species (Poaceae sp.) fromProtected Forest Range in Northern Bulgaria, Asian Journal of Applied Sciences, vol. 11, pp. 71-75, 2018.
Özgün Makale CABI Erişim Linki
3. DEMİRHAN F., ORAK A., TENİKECİER H. S., Effect of different ratio and intercropping systems on forage yield and some components of Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.) and grass combination under arid climate conditions, Bulgarian Journal of Crop Science, vol. 55, pp. 44-52, 2018.
Özgün Makale CABI, EBSCO Erişim Linki
4. KOÇ S., ORAK A., TENİKECİER H. S., SAĞLAM N., Relationship between Seed Yield and Yield Chracteristics in Faba Bean (Vicia faba L.) by GGE-Biplot Analysis, Journal of Life Sciences, vol. 12, pp. 105-110, 2018.
Özgün Makale CAS,EBSCO Erişim Linki
5. NİZAM İ., TENİKECİER H. S., ORAK A., Demirkan A. K., İntercroppıng in a temperate environment for forage production in dryland conditions., İnternational Journal of Advanced Research, vol. 6, pp. 548-555, 2018.
Özgün Makale Cas Erişim Linki
6. TENİKECİER H. S., ORAK A., NİZAM İ., Demirkan A. K., Determination of Yield and Yield Components of Vetch and Cereal Mixture and Evaluation Using by GGE-Biplot Analysis, International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, vol. 2, pp. 3010-3020, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
7. TENİKECİER H. S., ORAK A., Gürbüz M. A., Çubuk M. G., Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 20, pp. 102-108, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Orak A., Tenikecier H. S., Ülkemizde Yoncanın Tarımı ve Önemi, Tarım Gündem, cilt 7, ss. 88-94, 2017.
Derleme Makale Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞAHİN N., POLAT S., TENİKECİER H. S., ORAK A., Molecular Characterizations of Some Broad Bean Heirlooms, 30th International Horticultural Congress (12.08.2018-16.08.2018).
Özet bildiri
2. TEZCAN Ş., TENİKECİER H. S., ORAK A., Agricultural Structure of Thrace Region and Agricultural Banking Relations, International Agricutural Science Congress, 09-12.05.2018, Van, TURKEY (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ORAK H. H., KARAMAC M., ORAK A., AMAROWİCZ R., JANİAK M., TENİKECİER H. S., Antioxidant Capacity and Phenolic Content of Chicling Vetch(Lathyrus Sativus L.) Seeds Grown in Malatya, International Agricultural Science Congress. Van/Turkey. (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
4. ORAK H. H., ORAK A., TENİKECİER H. S., Determination of Total Phenolic Contents and Free Radical Scavenging Activity of Fifteen Vetch Genotypes (Vicia sp.), International Agricutural Science Congress, 09-12.05.2018, Van, TURKEY (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. DEMİRHAN F., ORAK A., TENİKECİER H. S., Forage yield and yield components of forage pea (Pisum arvense L.) mixtures with oat (Avena sativa L.) and annual rye grass (Lolium multiflorum. Lam.) under arid conditions., International Agricutural Science Congress, 09-12.05.2018, Van, TURKEY (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. TEYKİN E. E., TENİKECİER H. S., NİZAM İ., ATEŞ E., ORAK A., DEVECİ S., EFFECT OF DIFFERENT SEED SIZES ON GERMINATION AND EARLY SEEDLING STAGE OF SOME VETCH SPECIES (VICIA SP.), International Scientific SymposiumCurrent Trends in Natural Sciences (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri
7. SOLMAZ Y., TEYKİN E. E., TENİKECİER H. S., ADİLOĞLU A., The Effect of Increasing Boron on Some Micro Nutrient Elements Contents in Common Vtetch (Vicia sativa L.) Plant, International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri
8. TENİKECİER H. S., ATEŞ E., The chemical composition of some grass species (Poaceae sp.) from ungrezed forest range in northern Bulgaria, 10th International Conferance on Chemical, Biological, Environmental and Medical Sciences (21.03.2018-22.03.2018).
Özet bildiri
9. Orak H. H., Tenikecier H. S., Orak A., Deveci S., Çubuk M. G. ., Effect Of Different Temperatures On Germination And Seedling Growth of Common Vetch (Vicia sativa L.), 8. Internationa Agricultural Symposium "agrosym2017" (05.10.2017-08.10.2017).
Poster
10. Tenikecier H. S., Orak A., Deveci S., Çubuk M. G., Effect Of Different Temperatures On Germination And Seedling Growth of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.), 8. Internationa Agricultural Symposium "agrosym2017" (05.10.2017-08.10.2017).
Poster
11. Tenikecier H. S., Orak A., Deveci S., Çubuk M. G., Effect Of Different Temperatures On Germination And Seedling Growth of Narbon Vetch (Vicia narbonensis L.), 8. Internationa Agricultural Symposium "agrosym2017" (05.10.2017-08.10.2017).
Poster
12. Tenikecier H. S., Orak A., Deveci S., Çubuk M. G., Effect Of Different Temperatures On Germination And Seedling Growth of Vetchling (Lathyrus sativus L.), 8. Internationa Agricultural Symposium "agrosym2017" (05.10.2017-08.10.2017).
Poster
13. SOLMAZ Y., Tenikecier H. S., The Effect of Increased Boron Applications on Some Macro Nutrient Elements Contents in Common Vetch (Vicia sativa L.) Plant, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (21.09.2017-24.09.2017).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
14. ORAK A., ŞEN C., NİZAM İ., GÜLER N., Ersoy H., TENİKECİER H. S., Demirkan A. K., Determination of morphological characteristics and forage yield of some vetch species collected at Trakya Region, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
15. TENİKECİER H. S., SOLMAZ Y., Effect of Different Boron Doses on Common Vetch (Vicia sativa L.), 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Poster Erişim Linki
16. Tenikecier H. S. ., Öksel C., Mirik M., Orak A., The Effects of PGPR on Germination of Some Legume Forage Crops Seeds, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
17. ORAK H. H., ORAK A., TENİKECİER H. S., DETERMİNATİON OF TOTAL PHENOLİC AND MİCRO-NUTRİENT CONTENTS OF SOME LUPİNE GENOTYPES İN TEKİRDAĞ CONDİTİONS, CURRENT PROBLEMS AND HORIZONS FOR THE AGRICULTURAL EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS (12.05.2016-13.05.2016).
Poster
18. ORAK A., TENİKECİER H. S., ORAK H. H., DETERMİNATİON OF YİELD AND YİELD COMPONENTS AND MACRO-NUTRİENT CONTENTS OF SOME LUPİNE GENOTYPES İN TEKİRDAĞ CONDİTİONS, CURRENT PROBLEMS AND HORIZONS FOR THE AGRICULTURAL EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS (12.05.2016-13.05.2016).
Poster
19. TENİKECİER H. S., ORAK A., ORAK H. H., SAĞLAM N., Determination of Yield and Yield Components of Second Crop Traditional Bean (Phaseolus vulgaris L .) Genotypes, The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Tenikecier H. S., Orak A., Orak H. H., Özdüven L., Farklı Fosfor Dozlarının Tekirdağ Koşullarında Bazı Ak Acıbakla (Lupinus albus L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Belirlenmesi, Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi (12.09.2017-15.09.2017).
Poster
2. Tenikecier H. S., Orak A., Gürbüz M. A., Çubuk M. G., Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi, Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi (12.09.2017-15.09.2017).
Sözlü Bildiri
3. ORAK A., TENİKECİER H. S., Demirkan A. K., Farklı Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Verim Potansiyellerinin Belirlenmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Tam metin bildiri
4. ORAK A., TUNA C., NİZAM İ., GÜLER N., Ersoy H. ., TENİKECİER H. S., Vildan S., Alp K. D., Trakya Bölgesi Doğal Florasında Bulunan Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin Belirlenmesi Toplanması Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Poster
5. ORAK A., ARIN L., TENİKECİER H. S., ORGANİK TARIM AÇISINDAN TRAKYA BÖLGESİ, Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu (25.09.2013-27.09.2013).
Poster
6. TENİKECİER H. S., GENÇTAN T., Buğdayda (Triticum aestivum L. Em Thell)Döllenmeden Sonra Translokasyon ile Oluşan Farklı İrilikteki Tanelerin Çimlenme ve Fide Gelişimleri Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10.09.2013-13.09.2013).
Poster
Ulusal Projeler
1. TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL FLORASINDAN TOPLANAN FİĞ (Vicia sp.) TÜRLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLERİNİN VE VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.09.2014-25.10.2016.
2. TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL FLORASINDA FİĞ (Vicia sp.) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ TOPLANMASI KARAKTERİZASYONU ve DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.03.2014-01.03.2017.
Üyelikler
Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 2009-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS , Yer:Namık Kemal University, Faculty of Agriculture, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Sokak, 59030 Süleymanpaşa-Tekirdağ, Turkey, 16.05.2017-18.05.2017.